סלט ביצים

חולה על סלט ביצים יאמי חובה בשולחן השבת!!!!!